Oman työn johtaminen ja kehittäminen – Syventävä osio

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että osaat johtaa omaa työtäsi, toimia työyhteisön muuttuvissa tilanteissa, toimia verkostoissa sekä arvioida omia lähtökohtiasi oman työn johtamisessa. Samalla edistät omaa työhyvinvointiasi.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttavat koulutuksen tilauskoulutuksena. Koulutuksen sisällöt muokataan kunkin osallistujan oman työn ja työyhteisön tarpeisiin. Koulutuksen olennaisena osana ovat lähitapaamiset, jolloin teemaa voidaan pohtia vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Koulutuksen laajuus ja tarkempi toteutustapa sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Tutustu koulutuksen esittelyvideoon!

Osaamistavoitteet

Osallistuja johtaa omaa työtään

 • hahmottaa oman työnsä osana työyhteisön muuttuvaa tehtäväkokonaisuutta
 • kehittää ajanhallinnan- ja työn organisoinnin taitoja
 • kehittää taitojaan säännellä työn kuormittavuutta ja edistää omaa työhyvinvointiaan

Toimii verkostoissa

 • toimii moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa
 • kehittää oppilaitoksen työelämäyhteistyötä

Toimii työyhteisön muuttuvissa tilanteissa

 • toimii aktiivisesti erilaisissa työyhteisön moniammatillisissa tiimeissä
 • edistää työyhteisön tavoitteita toimimalla yhteistyössä muiden kanssa

Arvioi omia lähtökohtiaan oman työn johtamisessa

 • arvioi relevantilla tavalla oman työn johtamisosaamista, työyhteisöosaamista ja verkosto-osaamista
 • kehittää oman työn johtamistaitoja suunnitelmallisella tavalla

Koulutuksen sisältö

 • Oman työn johtaminen
 • Työyhteisöosaaminen
 • Verkosto-osaaminen
 • Oman työn johtamisen arviointi

Esimerkki koulutuksen toteutuksesta

 • Ennakkotyöskentely
 • Lähitapaaminen (½ päivää)
 • Välityöskentely 1
 • Webinaari
 • Välityöskentely 2
 • Lähitapaaminen (½ päivää)
 • Lopputehtävä

Esimerkkejä koulutuksen materiaaleista