Johda ja kehitä omaa työtäsi

Ohjeet

Tämä moduuli koskee oman työn johtamisen ja kehittämisen teemaa. Moduulista löytyy kaksi tasoa. Tällä aloitussivulla voit paneutua teemaan orientoivien tehtävien avulla. Mikäli kiinnostut syvemmin perehtymään oman työsi johtamiseen ja kehittämiseen, voit osallistua syventävässä osiossa kuvattuun koulutukseen.

 

Ammatillisen opettajan työn tarkoituksena on tukea opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä. Opettajan työn tarkoitus on myös auttaa omaa oppilaitosta saavuttamaan toiminnalle asetetut tavoitteet. Opettaja toimii yhteistyöverkostoissa oppilaitoksen sisällä ja sen ulkopuolella vaikuttaen kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaan sekä heidän tavoitteidensa saavuttamiseen. Tällaisessa monimuotoisten suhteiden verkostossa ja nopeasti muuttuvissa työolosuhteissa tarvitaan kykyä johtaa, hallita ja kehittää omaa työtä.

Orientoivat tehtävät:

Perehdy seuraavaan Työterveyslaitoksen julkaisuun ”Fokus kateissa”:

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/ajanhallinta-asiantuntijatyo.pdf

1. Luettuasi materiaalin pohdi, millä osa-alueilla sinulla on osaamista oman työsi johtamisessa ja kehittämisessä. Millä alueilla haluaisit kehittyä? Kirjaa pohdintasi tulokset muistiin.

2. Kootkaa työyhteisöstänne ryhmä henkilöitä, jotka ovat tehneet ensimmäisen tehtävän. Pohtikaa yhdessä, miten voitte työyhteisönä vaikuttaa oman työnne johtamiseen ja kehittämiseen. Kootkaa pohdintanne tulokset muistiin. Käykää esimiehenne kanssa keskustelu tuloksesta ja sopikaa jatkotoimenpiteistä.