Ohjaus – Syventävä osio

Ohjeet

 1. Tutkikaa osaasmistavoitteita ja teemoja työyhteisössänne.
 2. Millaisia osaamisen kehittämistarpeita nousee esille?
 3. Ole yhteydessä ammatilliseen opettajakorkeakouluun.
 4. Ammatillisen opettajakorkeakoulut toimivat verkostona ja suunnittelvat kanssanne tarpeisiinne sopivan valmennuksen.

Osaamistavoitteet

 1. Ohjaa opiskelijaa tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden.
 2. Valmentaa opiskelijaa itsearviointiin ja oman osaamisensa tunnistamiseen.
 3. Hallitsee monimuotoisesti ohjauksen eri menetelmiä ja ympäristöjä.
 4. Toteuttaa ohjauskeskustelun eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti.
 5. Ohjaa erilaisia ryhmiä sekä huomioi ja ohjaa monenlaisia opiskelijoita heidän tuen tarpeensa huomioiden.

Materiaalit

Arjen ohjaushaasteita työpaikalla

Arvoi ohjausosaamistasi työelämässä oppimisen näkökulmasta:

Työelämässä oppimisen laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla arvioidaan työelämässä oppimisen prosessin toteutumista ja vaikuttavuutta. (osaan.fi)

Kehitä osaamistasi

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tarjoavat valmennuksia ja työpajoja ohjausosaamisen kehittämiseksi mm. seuraavista teemoista

Teema 1:

 • Opiskelijan ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Opiskelijoiden elämäntilanteiden ja -hallinnan ymmärrys
 • Opiskelijoiden vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden tunnistaminen ja
 • Ohjaustarpeen arviointi
 • Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin ja reflektointiin
 • Opiskelijan ohjaaminen osaamisensa tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen ja oman osaamisen markkinointiin
 • HOKS ja urasuunnitelma

Teema 2:​

 • Yksilö-, pienryhmä-, suurryhmä- ja verkko-ohjaus eri ympäristöissä
 • (vertaisohjauksen hyödyntäminen, työpaikka ohjauksen ympäristönä, ohjauksen tuki työpaikalle)
 • Digitaalisten välineiden hyödyntäminen ohjauksessa
 • Ohjauskeskusteluosaaminen
 • Ohjauksen dokumentointi ja seuranta

Teema 3:

 • Ryhmädynaamiset taidot ja opiskelijan vertaisoppimisen vahvistaminen muuttuvissa ryhmissä
 • Tilannetaju ja tunneäly, läsnäolo ja näihin perustuva dialogisuus
 • Kohtaamisen taidot huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijoiden yksilöllisyys ohjauksessa
 • Erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisen taidot