Ohjaus

Ohjeet

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. (L 531/2017 §61) Tästä osiosta löydät myös perustietoa erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa.

Tässä moduulissa tutustutaan ohjaukseen, joka on keskeinen teema ammatillisen opettajan työssä. Ensimmäisellä sivulla johdatellaan aiheeseen ja määriteellään, mihin ohjausta tarvitaan. Syventävästä osasta löytyvät ammatillisen opettajan ohjausosaamiseen liittyvät osaamistavoitteet ja materiaaleja.

Pohdi aluksi

Ohjaus on ammatillisen opettajan keskeinen tehtävä, mihin ohjausta tarvitaan? Löydät hyödyllistä materiaalia ja lisätietoja ohjaan.fi – sivustolta!

Materiaalit

Ohjausta määrittävä keskeinen asiakirja on HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. HOKSin laatimisesta yhdessä opiskelijan kanssa vastaa koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja, opinto-ohjaaja tai tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Vastuussa olevan opettajan / ohjaajan tehtävänä on myös suunnitella ja kirjata HOKSiin opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet, jotka liittyvät osaamisen hankkimiseen ja sen osoittamiseen. (Lisää henkilökohtaistamisesta tällä sivustolla)

Tutustu sivuston materiaaleihin: 

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityisen tuen avoimet verkkoaineistot

Erityisen tuen verkkoaineistojen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön erityiseen tukeen liittyvää osaamista. Aineisto on jäsennetty neljään toisiaan täydentävään erityisen tuen osaamisalueeseen: 

1.    Opettajan eettinen osaaminen

2.    Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

3.    Erityinen tuki työpaikalla

4.    Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot

Aineistot perustuvat Parasta osaamista -hankkeessa tuotettuihin ja pilotoituihin verkko-opintoihin. Julkiset versiot aineistoista ovat käytettävissäsi Digma-oppimisympäristössä ilman kirjautumista. 

Ohjeet 

Tutustu erityisen tuen verkkoaineistoihin. Tutki osioiden osaamistavoitteita ja sisältöjä sekä materiaaleja.  Millaista erityisen tuen osaamista tarvitset omassa työssäsi? Tee osioihin liittyviä soveltavia tehtäviä. Voit hyödyntää aineistoja ja tehtäviä myös työyhteisössäsi.

Hanki lisää osaamista opettajakorkeakoulujen koulutustarjonnasta.