Näytöt ja osaamisen arviointi – Syventävä osio

Ohjeet

Tällä välilehdellä on kuvattu opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistavoitteet, jotka liittyvät näyttöjen suunnitteluun ja osaamisen arviointiin. Lisäksi on materiaalia ja pohdintatehtäviä, joiden avulla voi kehittää omaa osaamistaan.

Osaamistavoitteet

Opettaja ja ohjaaja osaa

 • suunnitella tutkinnon osittain osaamisen osoittamisen ja arvioinnin yhteistyössä opiskelijan ja tarvittavien tahojen kanssa oman toimenkuvansa mukaisesti
 • järjestää yksilöllisen osaamisen osoittamisen (näytön) työpaikalla
 • toimia osaamisen arvioijana näytössä
 • toimia arvioijana yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen arvioinnissa oman toimenkuvansa mukaisesti
 • varmistaa osaamisen arvioinnin ja näytön laadun

Kehitä osaamista -Materiaalit ja pohdintatehtävät

Arvioinnin kokonaisuus/näyttö

Kesto 49:30

Kuvaa oman alasi tutkintojen näyttöjen ja osaamisen arvioinnin suunnittelun prosessia. Pohdi ja määritä samalla:

 • mitkä ovat sinun vastuullasi olevia tehtäviä
 • miten osallistat opiskelijan mukaan suunnitteluun
 • missä vaiheessa ja miten työpaikkojen edustajat ovat mukana suunnittelussa
 • miten varmistat, että toimit tutkinnon perusteen ja oman alasi tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti

Osaamisen arvioinnin oppaat -webinaari

Kesto 37:56.

Näytöt ja osaamisen arviointi yrittäjän ammattitutkinnossa

Kesto 12:14 

Näytöt ja osaamisen arviointi autoalan perustutkinnossa

Kesto 10:38

Näytöt ja osaamisen arviointi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Kesto 9:32

Kuvaa oman alasi näyttöjen järjestämistä työpaikalla. Pohdi:

 • miten mahdollistat yksilöllisen osaamisen osoittamisen
 • miten varmistat, että työtehtävät soveltuvat työpaikan normaaleihin työprosesseihin
 • minkälaista yhteistyötä tämä edellyttää työpaikkojen edustajien kanssa
 • miten varmistat, että työelämää edustava arvioija soveltuu osaamisen arviointiin ja on perehdytetty

Miten onnistut osaamisen arvioijana? Voit ainakin varmistaa, että​

 • olet perehtynyt tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin
 • tiedät, mitä olet arvioimassa ja minkälaisella arviointiaineistolla opiskelija osoittaa osaamista
 • tiedät, miten arviointi tulee dokumentoida
 • tiedät, miten teet arviointipäätöksen yhdessä työelämän edustajan kanssa
 • tiedät, miten perustelet tekemäsi arvioinnin ja kerrot sen sen opiskelijalle

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma koulutuksen järjestäjän toiminnassa

Kuvattu lokakuussa 2019. Video on tekstitetty (tarvittaessa klikkaa tekstitykset päälle)

Miten voit opettajana varmistaa osaamisen arvioinnin ja näytön laatua? Ainakin voit:

 • varmistaa, että tunnet ja toimit oman alasi tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti
 • kehittää omaa osaamisen arviointiosaamista ja monipuolisia arviointimenetelmiä
 • osallistua osaamisen osoittamisesta ja arvioinnista kerättävien palautteiden hankitaan ja toiminnan parantamiseen
 • muodostaa yhdessä kollegoiden kanssa yhteisen näkemyksen siitä, mitkä ovat näyttöjen järjestämisen ja osaamisen arvioinnin onnistumisen edellytykset