Näytöt ja osaamisen arviointi – Syventävä osio

Ohjeet

Tällä välilehdellä on kuvattu opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistavoitteet, jotka liittyvät näyttöjen suunnitteluun ja osaamisen arviointiin. Lisäksi on materiaalia ja pohdintatehtäviä, joiden avulla voi kehittää omaa osaamistaan.

Osaamistavoitteet

Opettaja ja ohjaaja osaa

 • suunnitella tutkinnon osittain osaamisen osoittamisen ja arvioinnin yhteistyössä opiskelijan ja tarvittavien tahojen kanssa oman toimenkuvansa mukaisesti
 • järjestää yksilöllisen osaamisen osoittamisen (näytön) työpaikalla
 • toimia osaamisen arvioijana näytössä
 • toimia arvioijana yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen arvioinnissa oman toimenkuvansa mukaisesti
 • varmistaa osaamisen arvioinnin ja näytön laadun

Kehitä osaamista -Materiaalit ja pohdintatehtävät

Arvioinnin kokonaisuus/näyttö

Kesto 49:30

Kuvaa oman alasi tutkintojen näyttöjen ja osaamisen arvioinnin suunnittelun prosessia. Pohdi ja määritä samalla:

 • mitkä ovat sinun vastuullasi olevia tehtäviä
 • miten osallistat opiskelijan mukaan suunnitteluun
 • missä vaiheessa ja miten työpaikkojen edustajat ovat mukana suunnittelussa
 • miten varmistat, että toimit tutkinnon perusteen ja oman alasi tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti

Osaamisen arvioinnin oppaat -webinaari

Kesto 37:56.

Näytöt ja osaamisen arviointi yrittäjän ammattitutkinnossa

Kesto 12:14 

Näytöt ja osaamisen arviointi autoalan perustutkinnossa

Kesto 10:38

Näytöt ja osaamisen arviointi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Kesto 9:32

Kuvaa oman alasi näyttöjen järjestämistä työpaikalla. Pohdi:

 • miten mahdollistat yksilöllisen osaamisen osoittamisen
 • miten varmistat, että työtehtävät soveltuvat työpaikan normaaleihin työprosesseihin
 • minkälaista yhteistyötä tämä edellyttää työpaikkojen edustajien kanssa
 • miten varmistat, että työelämää edustava arvioija soveltuu osaamisen arviointiin ja on perehdytetty

Miten onnistut osaamisen arvioijana? Voit ainakin varmistaa, että​

 • olet perehtynyt tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin
 • tiedät, mitä olet arvioimassa ja minkälaisella arviointiaineistolla opiskelija osoittaa osaamista
 • tiedät, miten arviointi tulee dokumentoida
 • tiedät, miten teet arviointipäätöksen yhdessä työelämän edustajan kanssa
 • tiedät, miten perustelet tekemäsi arvioinnin ja kerrot sen sen opiskelijalle

Miten voit opettajana varmistaa osaamisen arvioinnin ja näytön laatua? Ainakin voit:

 • varmistaa, että tunnet ja toimit oman alasi tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti
 • kehittää omaa osaamisen arviointiosaamista ja monipuolisia arviointimenetelmiä
 • osallistua osaamisen osoittamisesta ja arvioinnista kerättävien palautteiden hankitaan ja toiminnan parantamiseen
 • muodostaa yhdessä kollegoiden kanssa yhteisen näkemyksen siitä, mitkä ovat näyttöjen järjestämisen ja osaamisen arvioinnin onnistumisen edellytykset