Henkilökohtaistaminen – syventävä osio

Ohjeet

Voit syventää osaamistasi perehtymällä tälle sivulle laadittuun aineistoon ja aktiviteetteihin. Niiden avulla on mahdollista kehittää omaa osaamistaan itsenäisesti, tiimissä tai vaikkapa osallistumalla ammatillisten opettajakorkeakoulujen järjestämiin koulutuksiin.

Aiemmin tekemäsi osaamiskartoituksen tueksi voit vielä analysoida jo aiemmin toteuttamasi henkilökohtaistamisen prosessin (valitse jokin esimerkkitapaus).

 • Mitä teit prosessin aikana?
 • Miten toimit siinä ohjaajana?
 • Mitä kehityskohteita ja haasteita nostat esiin?
 • Kirjaa analyysi itsellesi muistiin.

Osaamistavoitteet

 • Opettaja ja ohjaaja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • Opettaja ja ohjaaja hyödyntää ja noudattaa tutkinnon perusteita opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • Opettaja ja ohjaaja suunnittelee, organisoi, ohjaa ja seuraa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman toteutumista (pedagogisesti perustellen)
 • Opettaja ja ohjaaja suunnittelee osaamisen hankkimisen yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa
 • Opettaja ja ohjaaja suunnittelee ja organisoi opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin osana henkilökohtaistamisprosessia
  Opettaja ja ohjaaja huomioi uraohjauksen merkityksen osana henkilökohtaistamista

Kehitä osaamistasi

Opettaja ja ohjaaja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 • Mitä eroa on osaamisen tunnistamisella ja osaamisen tunnustamisella?
 • Tutustukaa diasarjassa esitettyihin kuvioihin
 • Kirjatkaa omalle alallenne soveltuvia osaamisen tunnistamisen välineitä ja menetelmiä
 • Miettikää jokaiseen kohtaan (A, B, C) realistinen esimerkkitapaus
 • Muodostakaa yhteinen käsitys siitä, millainen tunnustamisen prosessi olisi sekä minkälaisia menettely- ja toimintatapoja olisi kussakin kohdassa (jossain valitsemassanne tutkinnossa). Kuvailkaa prosessi.

Opettaja ja ohjaaja hyödyntää ja noudattaa tutkinnon perusteita opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa

Yksilölliset opintopolut

 • Selvitä tutkinnon, jonka parissa toimit, muodostuminen ja sen mahdollisuudet joustavien yksilöllisten polkujen rakentamisessa.
 • Onko tutkinnossa osaamisaloja, ja jos on, miten ne määräytyvät/rakentuvat?
 • Montako pakollista tutkinnon osaa tutkinnossa on?
 • Minkälaisia erilaisia ja yksilöllisiä valintoja tutkinnon muodostumisen puitteissa on opiskelijoiden kanssa tietojenne mukaan tehty? Minkälaisia mahdollisuuksia olisi tehdä. Tehkää muutama yksilöllinen ja vähän tyypillisisistä valinnoista poikkeava esimerkki.
 • Poikkeavatko tutkinnon osat merkittävästi toisistaan ammattitaidon osoittamistavoissa?
 • Miettikää, mistä toisista tutkinnoista voisi ottaa tutkinnon osia valitsemaanne tutkintoon? Minkälaisia esimerkkitapauksia tiedätte? Perustelkaa jokin hyvä esimerkki?

Opettaja ja ohjaaja suunnittelee, organisoi, ohjaa ja seuraa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman toteutumista (pedagogisesti perustellen)

Videokeskustelusarja eHOKSista (täydentyy):

Osa 1: Mikä on eHOKS-palvelu ja mitä sillä tavoitellaan? 

Osa 2: Mihin tarpeeseen eHOKS-palvelu on luotu ja mitä hyötyä sillä tavoitellaan

1. Selvitä, millaisia erilaisia tutkintokoulutuksen järjestämismuotoja oppilaitoksessasi on tarjolla? Miten pystytte niitä hyödyntämään?

2. Tutustu jonkun toisen alan opettajan tekemään HOKS-ohjaustyöhön tai toisessa roolissa olevan toimijan (esim. opo, erkka) henkilökohtaistamiseen liittyvään ohjaustyöhön vertaisoppimisen näkökulmasta.

3. Mitä hyviä käytänteitä havaitsit?

Opettaja ja ohjaaja suunnittelee osaamisen hankkimisen yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa

Katso videolta opiskelijoiden ajatuksia henkilökohtaistamisesta.

Perehdy erityisen tuen tarpeiden puheeksiottamiseen henkilökohtaistamisen yhteydessä videon avulla.

Lisää aineistoa löydät myös Oppimisen tavat ja mahdollisuudet -osiosta

Opettaja ja ohjaaja suunnittelee ja organisoi opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin osana henkilökohtaistamisprosessia

Löydät aineistoa Näytöt ja osaamisen arviointi -osiosta

Opettaja ja ohjaaja huomioi uraohjauksen merkityksen osana henkilökohtaistamista

 • Millaisilla kysymyksillä sinä voit auttaa opiskelijaa urasuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä HOKSiin?
 • Miten juuri sinä tuet opiskelijoiden urataitojen kehittymistä?
 • Miten sinun organisaatiossasi uraohjaus toteutuu?

Löydät lisää aineistoa Ohjaus-osiosta

Pohdi vielä lopuksi aiempiin kokemuksiisi sekä tämän sivuston aineistoihin ja aktiviteetteihin peilaten:

Heikkoja signaaleja henkilökohtaistamisesta -artikkelissa tarkastellaan jo toteutuneiden koulutusten tuloksia!

 • Mitkä ovat vahvuuteni henkilökohtaistajana?
 • Miten olen kehittynyt henkilökohtaistajana?
 • Millaisia hyviä käytänteitä olet havainnut tutustuessasi muiden henkilökohtaistajien toimintatapoihin?
 • Mitkä ovat seuraavat kehittymiskohteesi henkilökohtaistajana?

Mikäli oppilaitoksellanne on kiinnostusta, yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa voidaan järjestää myös koulutusprosessi, jossa tarkastellaan edellä mainittuja osaamistavoitteita tarpeenne mukaan painottaen. Toteutus on aina kysyntälähtöisesti tilaajaorganisaation toiveiden mukaisesti. Tässä esimerkki yhdestä toteutusmallista:

 1. Orientoiva aloitus 1h verkossa
 2. Välitehtävä, tutustuminen organisaation henkilökohtaistamiseen liittyviin ohjeistuksiin, osaamiskartoitus ja Ope-HOKS
 3. Lähitapaaminen ½ pvä
 4. HOKS-ohjaaminen arjessa, käytännön työn jakso
 5. Lähitapaaminen ½ pvä