Henkilökohtaistaminen

Ohjeet

Tällä aloitussivulla on tarjolla katsaus henkilökohtaistamista koskeviin säädöksiin sekä mahdollisuus kartoittaa tämänhetkistä osaamista ja kehittämisen kohteita henkilökohtaistamiseen liittyen. Syventävässä osiossa on mahdollisuus pysähtyä syvemmin pohtimaan omia sekä oman organisaation toimintoja ja kehittämistarpeita
henkilökohtaistamiseen liittyen. Tavoitteena on kehittyä henkilökohtaistajana. Kokonaisuus sisältää aineistoa ja erilaisia harjoituksia, joiden avulla voit kehittää osaamistasi henkilökohtaistajana. Syventävässä osiossa on mahdollista toteuttaa myös sparrausta / koulutuksellista yhteistyötä valitsemasi ammatillisen opettajakorkeakoulun (Oulu, Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna, Helsinki) kanssa.

Henkilökohtaistamisen on todettu olevan aivan keskeisin prosessi koulutuksen järjestäjien ja ammatillisten opettajien toiminnassa. Ennen kaikkea henkilökohtaistaminen on kuitenkin opiskelijan asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista osaamisen kehittymiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää pedagogista työtä. Henkilökohtaistamisessa korostuvat työelämän ja tutkintojen tunteminen, kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen, suunnittelutaidot sekä yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kesken.

Pohdi aluksi

Mitä nämä alla olevat henkilökohtaistamiseen liittyvät ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamiset tarkoittavat sinulle työssäsi?

Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa:

 • ohjata opiskelijaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • hyödyntää ja noudattaa tutkinnon perusteita opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • suunnitella, organisoida, ohjata ja seurata opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumista
 • suunnitella osaamisen hankkimisen yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa
 • suunnitella ja organisoida opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin osana henkilökohtaistamisprosessia
 • huomioida uraohjauksen merkityksen osana henkilökohtaistamista 

Henkilökohtaistaminen toteutuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opiskelijaa osallistavasti moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Pohdi myös millaisia valmiuksia tällainen yhteistyö vaatii opetus- ja ohjaushenkilöstöltä sekä opiskelijoilta.

Materiaalit

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Arja Puustinen ja Tomi Raitanen keskustelevat ammatillisen koulutuksen tarkoituksesta ja henkilökohtaistamisen merkityksestä.

Videoklipin lopusta löydät oman osaamisesi kehittämiseen vinkkejä.

Aktiviteetit

Vinkkejä ammatillisen opintopiirin toimintaan:

Yksi osallistujista voi toimia keskustelun avaajana ja puheenjohtajana ja yksi sihteerinä, joka dokumentoi tärkeimmät ajatukset ja ideat. Osallistujat tuovat vuorollaan esiin oman kokemuksensa ja näkemyksensä käsiteltävästä teemasta. Keskustelun tarkoituksena on jalostaa kokemuksista ja näkemyksistä yhteinen kollegiaalinen näkemys, jonka perusteella yhteistä ammatillista toimintaa voi kehittää ja tulevia muutoksia ennakoida. Yhteinen kollegiaalinen näkemys on hyvä tiivistää ja dokumentoida 3-5 kohtaan.

Yksilötehtävät:

1. Kertaa/selvitä :

 • Henkilökohtaistajan työnkuva ja työtehtävät (organisaation toimintaohje tmv.)
  • Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?
 • Henkilökohtaistamisen prosessin kuvaus (oman organisaation tai OKM:n)
  • Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?
 • Oman organisaation järjestelmä, johon HOKS laaditaan (Wilma, Studenta tai muu opiskelijahallintajärjestelmä).
  • Minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?

2. Selvittääksesi osaamisesi ja käytännön toimenpiteesi henkilökohtaistamiseen liittyen tee osaamiskartoitus ja tutustu työkaluun yksilöllisten opintopolkujen laadunvarmistuksesta. Osaamiskartoitus voi olla organisaatiosi oma tai Parasta osaamista -verkostohankkeessa laadittu HOKS -kysymyspatteristo.

 

3. Pohdi osaamiskartoituksen tulosten ja työkaluun tutustumisen perusteella omaa henkilökohtaistamiseen liittyvää osaamistasi ja ja käytänteitäsi ja tee niiden perusteella ”Ope-HOKS” (henkilökohtaistamiseen liittyen). 

Tässä yhteydessä ”Ope-HOKSilla” tarkoitetaan kirjattua pohdintaa omasta henkilökohtaistamiseen liittyvästä osaamisesta esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta:

 • Mitkä ovat tärkeimmät vahvuutesi henkilökohtaistajana?
 • Mitkä ovat keskeisimmät kehittämiskohteesi henkilökohtaistajana?
 • Mikä on sinulle luontevin tapa kehittää henkilökohtaistamiseen liittyvää osaamistasi?
 • Mikä on sinun roolisi henkilökohtaistamisessa ja miksi se on tärkeä?
 • Hahmotettuasi oman osaamisesi henkilökohtaistamiseen liittyen, voit valita Syventävä osio -välilehdeltä (vaikkapa yhdessä esimiehesi kanssa) itsellesi sopivat kokonaisuudet, joissa kehität henkilökohtaistajan taitojasi.

Ryhmätehtävät

1. Kerätkää sopivan kokoinen porukka ja perehtykää yhdessä tai yksin tämän sivun materiaaleihin
2. Varatkaa aikaa yhteiseen keskusteluun ja sen dokumentointiin